Laatste nieuws
Home Wat doen we Waar vindt u ons Activiteiten Hoe zijn we begonnen Nieuwsbrief Andere organisaties Foto's Laatste nieuws Contact

 

Wat doen we
Waar vindt u ons
Activiteiten
Hoe zijn we begonnen
Nieuwsbrief
Andere organisaties
Foto's
Laatste nieuws
Contact

 

Uitnodiging Cursus in Balans op 12, 19 en 26 november

 Meer informatie 

U bent van harte welkom

Uitnodiging koffieochtend 19 november

Thema  'Wat kan de diëtiste voor ons betekenen'

Meer informatie

U bent van harte welkom op deze ochtend.

Uitnodiging koffieochtend 22 oktober Thema  'Digitale nalatenschap'

 Meer informatie

U bent van harte welkom op deze ochtend.

Uitnodiging koffieochtend 17 september.

Thema  'Wondverzorging'

Meer informatie

U bent van harte welkom op deze ochtend.

28 Mei is er weer een koffieochtend.

 

Uitnodiging

De koffieochtend gaat dit keer over welke activiteiten er allemaal te doen zijn tijdens de zomerperiode.
Er wordt een soort agenda gemaakt, die deze ochtend uitgedeeld zal worden.
Ook willen we graag gebruik maken van deze ochtend om activiteiten te bedenken, samen met u.
U bent van harte welkom op deze ochtend om samen met ons het thema-seizoen af te sluiten.
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën voor het nieuwe seizoen!

28 Mei is er weer een koffieochtend.

Uitnodiging

 

Dit keer over hulp bij een laag inkomen.

Regelingen voor mensen met een laag inkomen.

De gemeente kent een aantal inkomensondersteunende regelingen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen in bepaalde kosten.

U kunt daarbij denken aan:

o   kosten voor culturele, sportieve of educatieve activiteiten

o   eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

o   deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering, vergoeding eigen risico

o   kwijtschelding gemeentelijke belastingen

o   schoolkosten voor kinderen

 

Wilt u precies weten wat het minimabeleid biedt en wanneer u in aanmerking komt? Kom dan naar de koffieochtend!!

 

Voor al uw vragen hoe u van A naar B kunt komen!!

Hoe kom ik in het ziekenhuis?? (Scheemda en Groningen)

Hoe reis ik met bus en trein?? (ov chipkaart enz.)

Hoe reis ik met WMO-vervoer, Valys en Regiotaxi/Hubtaxi?

Op de koffieochtend van 26 maart schuift  Gerkina Doze van het Huis van de Sport Groningen aan. Zij zal ons het een en ander vertellen over valpreventie en over de cursus “Blijf op de been met “IN BALANS”. U bent van harte welkom. Meer weten

 Laat ons even weten of u komt!

Uitnodiging koffieochtend 26 februari thema  'Kist mie eem helpen?'

 

Het doel van de ochtend is dat de inwoners meer te weten komen over het zorgaanbod in de regio en met welke vragen ze waar terecht kunnen.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod

•        WMO

•        Buurtzorg

•        Maatschappelijk werk  (Wat doen zij als maatschappelijk werkers, wat doen zij  als cliëntondersteuner,

          hoe  komt u met ze in contact voor uw vragen

•        Mantelzorg

•        Seniorenvoorlichtingen

•        Buurtwerk(Wat doet buurtwerk,  Waar is buurtwerk nu mee bezig?, waarvoor kan je buurtwerk

          inschakelen

•        Dorpen coördinator

 

Verder kunt u die ochtend ook kennismaken met de mensen achter de inloop-spreekuren van de Steunstee. Een stukje ondersteuning dicht bij huis.

Koffieochtend 18 december 2018

De laatste koffieochtend van dit jaar!!

De koffieochtenden worden georganiseerd om onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek te gaan. Voor de gezelligheid en om mensen te ontmoeten.

Op deze koffieochtend schoof Carolien Reininga ook weer aan!. Zij is wijkverpleegkundige en komt op koffieochtenden langs  voor vragen, informatie of ondersteuning, dit kan van alles zijn. Haar wens is dat iedereen op een gezonde, veilige manier thuis kan wonen.

Het laatste sloot mooi aan bij datgene waarover ze dit keer iets wilde vertellen,  namelijk

Veilige sleutelkluizen en alarmering voor veiligheid in en om het huis.

Goede verlichting bij de trap, een duidelijk huisnummerbordje, houvast bij op- en afstapjes: dit is zomaar een greep uit handige tips van Mijn Huis Op Maat. Tijdens de Steunstee bijeenkomst op 27 november 9.30 uur tot 11.30 uur wordt u geïnformeerd over het project Mijn Huis Op Maat. Hiermee wordt informatie gegeven over mogelijkheden om zo lang mogelijk plezierig in eigen huis te blijven wonen. Het project Mijn Huis Op Maat zal officieel 2019 van start gaan, maar u hebt de eer om alvast een voorlichting te volgen.

 

Inwoners van de toekomstige gemeente Het Hogeland (Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) kunnen in 2019 een huisbezoek aanvragen waarop een vrijwilliger bij hen langskomt om samen de woning langs te lopen. Wat is er prima in orde en wat kan er nog verbeterd worden? De bewoner krijgt enkele dagen na het huisbezoek een persoonlijk woonadviesrapport toegestuurd met alle verbeterpunten en mogelijke oplossingen op een rijtje. Ook een eerste inschatting van de kosten wordt dan duidelijk.

Tijdens de bijeenkomst van de Steunstee zullen wij u algemene informatie geven op welke manier u veilig en prettig kan blijven wonen in uw huis. 

Uitnodiging voor de koffieochtend  van 23 oktober 2018. Meer informatie!

Vanaf 1 januari  kunnen inwoners van de gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum en de Marne  bij Mensenwerk Hogeland terecht voor maatschappelijk werk en welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en individuele cliëntondersteuning. Mensenwerk Hogeland is een nieuwe welzijnsorganisatie die deel uitmaakt van de Tintengroep. Zij werken met buurtwerkers.

 

bullet

o  Heeft u een (hulp)vraag

bullet

o  Zit u met een probleem

bullet

o  Heeft een leuk idee of voorstel

bullet

o  Bent u opzoek naar een leuke activiteit of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

bullet

o  Wilt u in contact komen met een instantie of organisatie maar komt u er niet helemaal uit?

 

Bel/app/mail naar:

Marga van Reemst

m.vanreemst@mensenwerkhogeland.nl

(06) 11916893● (0595) 745 090

Op werkdagen: maandag, dinsdag  en donderdag

Of Willemijn Homan

w.homan@mensenwerkhogeland.nl

06 – 302 86 380

VEUR MEKOAR Roodeschool is een burgerinitiatief uit Roodeschool.  Dat mensen elkaar helpen is van alle tijden, maar juist in tijden waarin er bezuinigd moet worden en zaken niet meer vanzelfsprekend zijn, is het belangrijk dat we voor elkaar klaarstaan! Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Het vragen van hulp is niet altijd gemakkelijk. Je wilt liever niemand tot last zijn of je weet niet aan wie je het kunt vragen.

Bij VEUR MEKOAR Roodeschool willen we  proberen dit wat gemakkelijker te maken door duidelijk te maken wat er al is en wat er nodig is. Maar ook vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Wat wij aan u vragen is; kunt u iets voor uw dorpsgenoot betekenen of heeft u een vraag aan uw dorpsgenoten. U kunt denken aan: Moet u een keer naar het ziekenhuis en heeft u geen vervoer? Een incidenteel klusje? Bent u door ziekte niet in staat de benodigde boodschappen in huis te halen of uw hondje uitlaten? Dan kan Veur Mekoar   wellicht iets voor uw betekenen. – Heeft u signalen over voorzieningen, veiligheid of behoeften in het dorp? Wilt u samen met iemand leuke dingen doen, zoals eten, wandelen of klussen? Heeft u talenten of een hobby waar u anderen blij mee kan maken? Ook dan mag u ons benaderen.

Tijdens de koffieochtenden van de Steunstee kunt u ook voor  VEUR MEKOAR Roodeschool e.o.  terecht. Zij leggen voor u de verbinding. Vragen kunnen daarnaast ook via veurmekoarroodeschooleo@gmail.com gesteld worden. Veur Mekoar is  ook telefonisch bereikbaar via tel. 06-83856601.

In de zomermaanden wordt er een aantal keren gefietst. De verschillende routes duren ongeveer inclusief een gezellige pauze plm. 2 ½ uur. Voor uitzetten en begeleiden van deze fietstochten zijn wij op zoek naar 2 vrijwilligers die het leuk vinden om een gezellige middag te organiseren en aanspreekpunt te zijn voor de groep. Als u bekend bent met de omgeving van Roodeschool en houdt van fietsen en het contact met (oudere) plaatsgenoten, laat het ons dan weten. Naast het samen in beweging zijn is de ontmoeting ook een belangrijk aspect.

Verder zijn wij op zoek naar creatieve en enthousiaste vrijwilligers die de activiteit ‘Bloemschikken’ 3x per jaar willen organiseren en begeleiden. Houdt u van bloemen? Bent u creatief en vindt u het leuk om anderen iets te leren? Neem dan contact met ons op.
Voor beide activiteiten kunt u ons mailen of bellen 0595-415507

De inloopspreekuren van het CJG zijn met ingang van 1 maart beëindigd.  

Vanaf 1 oktober 2009 hield het CJG inloopspreekuur en koffieochtend bij de Steunstee.  Dit  gebeurde  op  elke  1e en  3e  dinsdag  van  de  maand.  Na evaluatie is gebleken dat de belangstelling te gering is om het nog langer doorgang te laten vinden. Er is vervolgens besloten om vanaf 1 maart 2017 te  stoppen met  beide  ochtenden.  Het  Centrum voor  Jeugd  en  Gezin  (CJG) was  een  herkenbaar  inlooppunt  in  het  dorpshuis.  Ouders,  verzorgers  en jongeren  konden  er  terecht  met  vragen  over  gezondheid,  opgroeien  en opvoeden.  GGD  Groningen  is  onderdeel  van  het  CJG.  Mocht  u  vragen hebben.  Zij   zijn  van  maandag  tot  en  met  vrijdag  bereikbaar  van  8.00  tot 20.00 uur. Onder nummer: 050 367 49 91.

Marenland gefeliciteerd en bedankt!!
Op 4 november bestond Woongroep Marenland 100 jaar. In elke gemeente in hun werkgebied (Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum) gingen ze iets doen op het gebied van leefbaarheid. Voor de gemeente Eemsmond kreeg o.a. de Steunstee 5 nieuwe tablets om te gebruiken voor de cursussen.

 

De Steunstee liet senioren (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer door het organiseren van een OV-opstapdag op 24 september j.l. samen met de OV-Ambassadeurs van het Vervoersproject Eemsmond en Arriva. We wilden hiermee laten zien dat men zich met het Openbaar vervoer makkelijk kan verplaatsen en zelf kan bepalen waar en wanneer men ergens naar toe wil. Ook de OV-ambassadeurs geven die dag informatie en tips. Het uitstapje was het vervolg op de koffieochtenden in maart en juni.

Gezellige afsluiting activiteitenseizoen op dinsdag 23 juni.

De zomer is in aantocht en vele Steunstee-activiteiten stoppen voor een aantal weken. Tijd om nog even gezellig na te praten over het seizoen alvorens iedereen verdwijnt naar andere oorden of zijn heil zoekt in de tuin of soms in het koele huis.

De  rode  draad  in  het  seizoen  2014-2015  was   ‘regie  in  eigen  hand’  en   ‘langer  zelfstandig  wonen’.  Door het onderwerp:  ‘vervoer’  wilden we ook op deze afsluiting hier nog wat aandacht aan besteden, ‘s Morgens waren de OV ambassadeurs nogmaals te gast en ’s middags Jan  Bol  van  Bol Brommobielen.

De vrijwilligers van het openbaarvervoerproject Eemsmond- OV ambassadeurs- hebben op het station voor een grote groep van geïnteresseerden voorlichting gegeven over de nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer. ’s Middags konden de mensen zich laten voorlichten of een proefrit maken met een brommobiel. Met het klimmen de jaren is het goed om stil te staan bij mobiliteit. Wat te doen als het rijbewijs en daarmee de auto wegvalt? Hoe zit het met de regelgeving en wat zijn de mogelijkheden van een brommobiel.

Na de pauze kon er nog en spelletje gedaan worden of gezellig nagepraat worden. Dat kon ook nog even bij het hapje en drankje dat aan het eind van de middag stond gepland.  Alle aanwezigen werden tot slot bedankt voor hun komst en uitgenodigd om na de vakantie weer aan de activiteiten deel te nemen.

Uitnodiging voor 23 juni

Heeft u ook wel eens dat gevoel? U weet wel, Het gevoel dat “de tijd” zo snel gaat. Dat we, voordat we er erg in hebben, weer een  jaar verder zijn. Of …… 10!!!

Het is bijna al weer zo ver om het seizoen af te sluiten. Het 10e seizoen op rij. Wie had dat gedacht toen de Steunstee haar deuren opende.

We sluiten dit seizoen af op dinsdagmiddag 23 juni a.s.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

bullet

13.45 – 14.00 uur Inloop/ontvangst met een kopje thee of koffie

bullet

14.00 – 15.00 uur Presentatie en vragen beantwoorden door  de heer Jan Bol over de brommobiel (lees meer informatie hierover in onze Nieuwsbrief van juni 2015)

bullet

15.00 –16.00 uur keuze activiteit – een spelletje Jeu de boules, kaarten, sjoelen of een gezelschapsspelletje. Een praatje onder het genot van een kopje koffie mag ook. Verder praten of een proefrit in  de brommobiel kan ook.

bullet

Plm.16.00  - 17.00  uur napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Graag even aanmelden voor deze middag tel 0595-415507.

Ov-ambassadeurs Anneke en Mirjam waren 26 mei naar de Steunstee afgereisd om een voorlichting te geven over het Openbaar Vervoer (OV).
Met een gezellig clubje onder het genot van een kopje koffie hebben zij verteld wat zij doen!  Er  kwamen veel vragen naar boven bij de mensen. Bijvoorbeeld zijn de strippenkaarten er nog? Of hoe zet ik saldo op mijn OV-chipkaart. Ook was er vraag naar praktische uitleg.

Dit gaat gebeuren op 23 juni a.s. 's morgens. U bent hierbij van harte welkom.  Meer informatie in onze Nieuwsbrief! 

 

Wie lang niet met de trein heeft gereisd, moet zeker onze koffieochtend van dinsdag 26 mei a.s. bezoeken. Te gast zijn   dan   de  OV-ambassadeurs  van het OV-(Openbaar Vervoer) Informatiepunt Eemsmond. Deze ambassadeurs geven uitleg, helpen bij het plannen van een reis én gaan ook, indien nodig, daadwerkelijk mee met een bus- of treinreis. Zo helpen ze mensen  letterlijk over de drempel. Ook Rob van der Holst, Mantelzorgondersteuning en project Veur Mekoar Eemsmond is die ochtend aanwezig.  Allereerst om kennis te maken en om bekendheid te geven aan zijn  werk maar is ook bereid om allerlei vragen te beantwoorden. Rob van der Holst is de vervanger van Monica Blom. Graag even een belletje als u komt! Tel 0595-415507

Op de koffieochtend van 28 april was TSN Thuiszorg Groningen met de themabijeenkomst

"Goed verzorgd". De bijeenkomst richtte zich op de veranderingen en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
Onderwerpen die aan de orde kwamen:

 

·         welke ontwikkelingen er gaande zijn in de langdurige zorg

·         welke veranderingen er zijn in de wet- en regelgeving, zoals de WMO en AWBZ

·         de verschillende vormen van zorg, zoals thuiszorg, verpleging, verzorging  of huishoudelijke hulp

·         hoe en waar deze zorg aangevraagd kan worden

·         hoe de financiering van deze zorg is geregeld

·         wat kan thuiszorg voor u betekenen

·         wat een mantelzorger/vrijwilliger kan betekenen.

·         informatie over de verschillende aanvullende diensten aan huis

Woensdagmiddag 25 maart heeft de Steunsteehet computerseizoen 2014-2015 met een gezamenlijke bijeenkomst in de grote zaal  van het Dorpshuis afgesloten. De ongeveer 60 deelnemers van de diverse cursussen waren uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie én gebak hun certificaat in ontvangst te nemen. Gebak was er niet alleen vanwege de uitreiking van de certificaten, maar ook van 10 jaar computer lessen in de Steunstee. Was in de beginjaren van internet de vaste desktop gebruikelijk, in de loop der jaren trad een verschuiving op via laptop naar tablet en smartphone.

De Steunstee had dit jaar dan ook haar eerste cursisten  die een tablet cursus met succes hebben afgerond. ICT wordt een steeds belangrijker onderwerp in de zorg  nu Gemeenten en Rijksoverheid moeten bezuinigen op de zorgkosten.

Door het gebruik van een tablet wordt ook de wereld  vergroot, worden de sociale contacten uitgebreid en kan men de regie over eigen leven beter in eigen hand houden, kan men videobellen met vrienden en familieleden en kan men rechtstreeks contact hebben met zorgverlener, ziekenhuis, huisarts en apotheek.

Mensen zijn zeer verrast als ze ontdekken hoeveel apps er al zijn om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.De Steunstee probeert mensen wegwijs te maken op de tablet/computer en de digitale snelweg onder het motto " het wordt pas leuk als je weet hoe het moet”.

Vorig jaar oktober is de Steunstee begonnen met een Snuffelcursus tabletgebruik. In januari is hieraan een vervolg gegeven. Dit project, dat nog tot eind december doorloopt, is mede mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid Groningen.

Dat deze tabletcursussen een succes zijn, blijkt wel uit het feit dat er voor september al weer een wachtlijst  is.   Voor meer informatie  over de verschillende cursussen kan men bellen 0595-415507.

Op de koffieochtend van dinsdag 24 maart was  Andries Kroese van Zorgbelang Groningen onze gast. Zorgbelang stimuleert zorggebruikers hun stem te laten horen, om mee te denken over het zorgaanbod en de kwaliteit ervan.  In een drukbezochte ochtend probeerde hij, aan de hand van een presentatie, ons wegwijs te maken in het woud van  veranderingen in zorg en ondersteuning. Klik hier voor de   presentatie.

Op de koffieochtend van 24 februari is  Engelina Eissens van de ASWA met ons in gesprek gegaan over de uitkomsten van het onderzoek Burgerkracht in Roodeschool. Hoe werd er tegen al deze dingen aangekeken en hoe zag men de toekomst.

De zorg verandert!

In de Steunstee liggen nieuwe formulieren, de zogenaamde meldingen, in verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Tot 1 januari  kon je een aanvraag indienen voor ondersteuning op grond van de Wmo. Deze aanvraag werd vervolgens direct door de gemeente in behandeling genomen. Dit is vanaf 1 januari niet langer mogelijk. Vanaf deze datum kan er alleen maar meer een melding worden ingediend. Naar aanleiding van de melding gaan medewerkers met u in gesprek. Indien blijkt dat iemand zelf of met behulp van zijn omgeving de ondersteunings- behoefte niet kan invullen, kan een aanvraag worden ingediend. Op deze aanvraag volgt vervolgens een besluit. De formulieren kunnen worden gedownload via de gemeentelijke website of op de Steunstee worden afgehaald

Op 20 januari was Jeroen van de Heijden van Focus Cura te gast op de Steunstee. Hij was uitgenodigd door ons in verband met het IPAD project, dat vorig jaar van start is gegaan.

De titel van zijn verhaal was 'Koude' ICT voor warme Zorg'!

Zorg voor elkaar. Dichtbij huis.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Krijgt u nu zorg of ondersteuning waarvoor de gemeente straks verantwoordelijk is? Dan vraagt u zich vast af wat er voor u verandert. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond pakken de veranderingen samen op.

Meer weten klik hier!

Afhaalpunt in het Dorpshuis per 1 januari 2015

in plaats van bibliobus in Roodeschool

 

bullet

Openingstijden afhaalpunt 

Dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur;

Donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

bullet

Klik hier voor meer informatie

Thuiszorg Noord neemt het initiatief om in Roodeschool een Telefooncirkel op te starten.

 

Wat is een Telefooncirkel precies?

Een telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar iedere dag belt.  Het telefonisch contact is niet alleen plezierig, maar vaak ook nuttig. Met name ouderen maken zich van tijd tot tijd zorgen over dat er iets met hen gebeurt zonder dat iemand dat merkt.

 

Voor wie is een Telefooncirkel bedoeld?

Woont u alleen of bent u vaak alleen thuis, maakt u zich zorgen over ziekte, veiligheid etc. Dan is de telefooncirkel iets voor u. Maar ook als u zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan dagelijks contact, kan het deelnemen aan de telefooncirkel bijdragen zodat u zich minder eenzaam voelt. U wordt immers iedere dag gebeld. Ook ontstaan er vaak onderlinge contacten tussen de deelnemers.

 

Hoe werkt een Telefooncirkel?

Een telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar iedere doordeweekse dag  belt om te horen of alles goed is. Van maandag tot en met vrijdag start een vrijwilliger de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. De eerste deelnemer belt vervolgens de tweede in de cirkel, de tweede deelnemer belt vervolgens de derde enzovoort. De laatste in de cirkel belt tenslotte de verpleegkundige van Thuiszorg Noord, waarmee de cirkel is gesloten.

Een telefooncirkel werkt als een controlesysteem en daarom worden de telefoontjes over het algemeen kort gehouden. Hierbuiten staat het een ieder vrij contact met elkaar te zoeken.

 Voor opgave en informatie kan men bellen: tel. 0595-415507.

 De zorg verandert!!

 

U heeft er vast al over gehoord of gelezen:  vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Dit zijn taken op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugd en werk en inkomen. Veel van deze taken zijn nu verdeeld over het rijk, de provincie en de gemeente. De gedachte hierachter is dat de gemeente dichter bij de inwoners staat en deze taken daarom beter kan regelen. Om de taken goed over te dragen naar de gemeenten, gaan er op 1 januari 2015 nieuwe wetten in. We krijgen allemaal met deze nieuwe ontwikkelingen te maken omdat het beroep op de samenleving groter wordt.

Hoe wordt het in onze gemeente aangepakt?

Ziet de gemeente de nieuwe taken als een goede mogelijkheid om zaken anders aan te pakken?

 

Over dit alles heeft Jeroen van Neer van de Gemeente Eemsmond ons verteld op de koffieochtend van  28 oktober j.l.

We zijn weer begonnen.

Na een rustige zomerperiode zijn alle activiteiten weer opgestart!!

Ook zijn we gestart met een splinternieuw project: "Aan zet met de tablet"

Doel is ouderen te laten kennismaken met de TABLET om zelfstandiger door het leven te kunnen gaan.

Op  19 augustus hebben we afscheid genomen van Zwantine Nijmeijer wijkverpleegkundige bij de GGD. Zij heeft sinds 2009 de spreekuren en de koffieochtenden verzorgd. Eerst voor de Jeugdgezondheidszorg daarna voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Wij danken Zwantine voor  het werk dat ze verricht heeft in kader van de samenwerkingspartners.

Paula Freije neemt het van haar over. Zij begint op  2 september. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Eemsmond kan men als ouder, opvoeder, professional of jongere terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Het CJG heeft in de gemeente Eemsmond meerdere inlooppunten. Eén van de inlooppunten is   bij de Steunstee.

Op donderdagmiddag 28 augustus 2014 vanaf 13.00 uur vieren wij de start  van het nieuwe Steunstee-seizoen. 

Op deze middag zullen wij ook extra aandacht besteden aan ons TABLET-project.

Mevr. Herkströter, wethouder Gemeente Eemsmond zal die middag ook aanwezig zijn.

Verder zijn de instellingen en organisaties uitgenodigd die het project financieel mogelijk hebben gemaakt.We zullen aan de hand van een leuk spelletje laten zien hoe een tablet werkt. Klik hier voor het programma van het officiële gedeelte. Ook is er tijd om onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers weer even bij te praten, zo na de zomerperiode.

Na het officiële gedeelte kan er gesjoeld en geknutseld worden o.l.v. de crea-groep.

 De middag is voor iedereen toegankelijk.

Ouderen blijven tegenwoordig steeds langer op zichzelf wonen. Daarnaast zijn er ook steeds meer ouderen die alleen achterblijven nadat hun partner wegvalt.  Bovendien wonen kinderen steeds vaker verder weg van het ouderlijke huis. Wanneer gezondheid en mobiliteit minder worden en het sociale netwerk van vrienden en kennissen kleiner wordt, wordt het belang van internetgebruik groter. Het internet kan de wereld van ouderen vergroten en daarmee eenzaamheid bestrijden. Vaardigheid in omgang met de computer en een internetaansluiting wordt daarom steeds interessanter voor ouderen.
Maar bekend is dat ouderen die nog nooit met een computer gewerkt hebben, opzien tegen werken met een toetsenbord en een muis, het zoeken van informatie, het selecteren enz. Het hele computer- en internetgebeuren wordt al snel  als zeer overweldigend ervaren. Daarnaast zien veel ouderen op tegen ‘het gedoe’: een computer kiezen,  aansluiten, storingen enz.

 De vraag is: Wat helpt ouderen dan over deze enorme barrière heen? Is de oplossing misschien

bullet

Samen koffie drinken én leren: zoals we dat al jaren gewend zijn op de Steunstee?

bullet

 Een laagdrempelige, persoonlijke, gezellige en bekende omgeving?

Ø  Niet de computer gebruiken om het internet op te gaan maar de tablet?

 Op de koffieochtend van 25 maart  willen we het daar graag eens met u over hebben en willen u laten kennismaken met het werken met “DE TABLET”.

Heeft u belangstelling voor de workshop Internet bankieren die de Steunstee 11 februari a.s. organiseert in samenwerking met de Rabobank, neemt u dan even contact met ons op. De workshop duurt ongeveer 2½ uur.  Met Internet bankieren kan men alle bankzaken vanuit huis regelen. Het is wel wenselijk dat de deelnemers over muis-en computervaardigheden beschikken, zodat zij de workshop goed kunnen volgen.
Steunstee zoekt nieuwe bestuursleden!! Klik hier voor meer informatie.

Op  dinsdag 25 februari maken we een uitstapje naar de Mieden. Petra Meersma, locatieleider, zal ons alles vertellen over wat er in en rond de Mieden gebeurt. Daarna kunnen we aanschuiven voor een warme maaltijd.  U wordt die ochtend uiterlijk om 10.00 uur op de Steunstee verwacht. De Steunstee is open vanaf 9.30 uur. Meer weten over de kosten en het vervoer, bel ons dan even. Opgave vóór dinsdag 18  februari  a.s. tel. 0595-415507

In verband met de Bazar van Corenos is het sjoelen verplaatst naar donderdag 30 januari. 

 

Het Meer Bewegen voor Ouderen van 4 februari  vindt  op aangepaste wijze plaats in de Huiskamer naast de Steunstee.

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseerde het afgelopen jaar, samen met lokale partners, zogenaamde Krimpcafés ‘speciaal’: informatieve middagen, waarbij de schijnwerper op één regio werd gericht.

Het eerste Krimpcafé ‘speciaal’, dat zij samen met de regio Eemsdelta op 21 november organiseerden, namen zij de deelnemers  mee naar Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en werden in de  gelegenheid gesteld daar projecten te bezoeken. Eén van die projecten  was de Steunstee in Roodeschool. Meer zien en  lezen…. klik hier.

De Steunstee wordt voorzien van dubbel glas en een nieuw verfje!!
Sinds kort hebben we ook een Knipselkrant 'Computer Nieuws van de Steunstee"over gebruik van computers en internet, informatie, leuke toepassingen en handige tips. Klik hier om de krant te lezen!
 Op de wintermarkt van de Steunstee op 27 november was ook Woongroep Marenland aanwezig met een stand om  de plannen van de  comfortabele- en ruime levensloopbestendige woningen aan de Tilweg te laten zien! Belangstellenden konden ter plekke de huurprijs inclusief huurtoeslag uit laten rekenen. Heeft u belangstelling bel Woongroep Marenland: Tel.: 0596-519151  email: info@woongroep-marenland.nl

Vanaf 1 oktober zijn we gestart  met een nieuwe activiteit. Op onze koffieochtend op  de 1e dinsdag van de maand gaan we gezellig handwerken of knutselen. Iedereen is welkom (beginner of gevorderd), met of zonder  breiwerk of ander handwerkje om onder het genot van een kopje koffie en/of thee, om ideetjes uit te wisselen of om  hulp te krijgen.  Laat u inspireren door anderen met wie je een  passie voor handwerken  deelt. Ruil patronen of voorbeelden, leer elkaar nieuwe technieken en drink ondertussen gezellig een kopje koffie of  thee. Nieuwsgierig geworden! Kom 3 december a.s.  vanaf 9.30 uur.

In de winterperiode blijft het Jeu de Boules op de agenda staan. Het is mogelijk om dit  binnen te doen met aangepast materiaal.

STEUNSTEE ROODESCHOOL HEEFT NIEUWE SEIZOEN GEOPEND MET BJORN BOES

Op 11 september  was het in en rond het Dorpshuis van Roodeschool gezellig druk. Het nieuwe seizoen van de Steunstee ging van start met als openingsact de show van voetbalfreestyler Born Boes.

Dit jaar was voor het thema De Kunst van … gekozen. Alle samenwerkingspartners presenteerden zich onder deze noemer. Zo was er o.a. De Kunst van zorgen, van evenwicht, van rondkomen,  van gezond ouder worden, van ondersteunen, van bewegen en 100% Fit . Er was veel informatie te halen en er werden workshops georganiseerd door een aantal organisaties.  De jeugd  uit Roodeschool en omgeving  heeft de hele middag op het multiveldje  genoten van sport en spel onder leiding van Born Boes.  Jeugd- en opvoedhulp Elker  was ook aanwezig met de Kunst van het Scheiden. Een zeer actueel onderwerp op dit moment. Tiny Snijder en Linda Bouter,  keramiste en beeldend kunstenaar uit Roodeschool lieten de Kunst van Kunst zien. Daarnaast  werd iedereen vermaakt door  Goochelaar Lorentini met zijn Kunst van de Magie. Omdat de Kunst van gezonde voeding ook belangrijk is, werd  iedereen getrakteerd op fruitspiesjes, die beschikbaar waren gesteld door Goudgewas Roodeschool.

Donderdag 2 8 maart heeft de Steunstee Roodeschool het computerseizoen 2012-2013 met een gezamenlijke bijeenkomst in de grote zaal  van het Dorpshuis afgesloten. De deelnemers waren uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie hun certificaat in ontvangst te nemen. Vandaag de dag is een computer niet alleen maar een tekstverwerker meer, het is ons oog op de wereld geworden. E-mail en Internet bieden ongekende informatieve en communicatieve mogelijkheden. De toenemende noodzaak om internet te leren gebruiken staat voor veel mensen wel vast. In veel advertenties staat ‘scan deze qr-code’ of ‘bezoek onze website’. Ook de overheid verspreidt minder informatie op papier. Het papieren spoorboekje bijvoorbeeld  is gedeeltelijk afgeschaft. ‘Googelen’ e-mailen, internetbankieren het is niet meer weg te denken. Was in de beginjaren van internet de vaste desktop gebruikelijk, in de loop der jaren treedt een verschuiving op via laptop naar tablet en smartphone. ICT blijft ook een belangrijk onderwerp in de zorg  nu Gemeenten en Rijksoverheid aangeven sterk te bezuinigen op de zorgkosten. Ook de leefbaarheid kan  vergroten  of de bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen verbeteren door het gebruik van computers. Voorbeelden zijn online boeken en boodschappen bestellen. De jongere generatie is opgegroeid in een wereld van computers en internet. Maar toch zijn er nog veel  ‘ouderen’ die niet met computers overweg kunnen. De Steunstee doet hier wat aan. Wij zorgen voor laagdrempelige computercursussen op een persoonlijke manier gegeven. De Steunstee probeert mensen wegwijs te maken op de computer en de digitale snelweg onder het motto " het wordt pas leuk als je weet hoe het moet” Ook kunnen mensen die nieuw apparatuur hebben aangeschaft en een steuntje in de rug nodig hebben bij de Steunstee terecht. Ook deelname aan een computerclub is mogelijk. Voor meer informatie kunt u bellen 0595-415507. Naar de foto's>>>>>>>>>>>>>>

Op 5 maart hield de MJD een Speciaal spreekuur voor kwijtschelding belastingen in de Steunstee.

Eind februari  verstuurt  de gemeente de gemeentelijke belastingen 2013. Inwoners met

een erg laag besteedbaar inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van

een aantal van deze belastingen. Als van tevoren duidelijk is dat u in aanmerking komt

voor kwijtschelding, krijgt u hierover bericht van Hefpunt. Hefpunt is het regionaal

belastingkantoor dat de administratie verzorgt van de kwijtscheldingsverzoeken van ons

en het waterschap. Krijgt u geen bericht van Hefpunt, dan kunt u zelf kwijtschelding

aanvragen. Dat kan met het formulier dat u kunt downloaden via  www.eemsmond.nl (Woon, Belastingen) of kunt afhalen bij de Steunstee.

Vindt u het lastig om kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen

aan te vragen? Bijvoorbeeld omdat er zoveel gegevens worden gevraagd dat u niet

meer weet waar u wat moet invullen op het formulier? Kom dan dinsdag 5 maart naar

het speciale inloopspreekuur van MJD, het maatschappelijk werk in onze gemeente.

MJD en een aantal vrijwilligers helpen u graag met het aanvragen van kwijtschelding.

Op 5 maart bent u zonder afspraak welkom op de volgende tijd en plaats

Van 9.30 tot 11.30 uur in de Steunstee, Hooilandseweg 18a  in Roodeschool:

Meenemen:

MJD kan u het beste helpen als u alle benodigde gegevens meeneemt naar het

spreekuur. Neem dan ook de tijd om uw bezoek goed voor te bereiden. Op de laatste

bladzijde van het formulier waarmee u kwijtschelding aanvraagt, kunt u zien welke

kopieën u eventueel nodig heeft.Meer informatie! Heeft u vragen, neem dan contact op met Ria Poelma via  r.poelma@mjd.nl of (0595) 43 75 55

Sinds begin 2012 is de BoodschappenPlusBus ook actief in Eemsmond. Dit is onder meer mogelijk door een financiële bijdrage van onze gemeente. U heeft nog nooit gehoord van de BoodschappenPlusBus? Dat is jammer. Want de BoodschappenPlusBus biedt 50-plussers leuke uitstapjes aan voor een redelijke prijs.

 

De BoodschappenPlusBus is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds. In onze omgeving wordt de PlusBus gecoördineerd door de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA). Elke week organiseert de BoodschappenPlusBus uitstapjes naar regionale bestemmingen. Denk aan een winkelcentrum of een markt, maar de eindbestemming kan ook een museum of concert zijn.
Per bus kunnen maximaal zeven deelnemers mee. U wordt van huis opgehaald en weer teruggebracht. In de bus is plaats voor rollators en/of opvouwbare rolstoelen. Naast de chauffeur gaat er een vrijwilliger mee, die waar nodig hulp en aandacht kan bieden.

 

Geïnteresseerd?
Eemsmonders vanaf vijftig jaar kunnen voor meer informatie contact opnemen met de ASWA in Appingedam. Dat kan via (0596) 62 67 92. U kunt via dit nummer ook abonnee worden van het gratis programmaboekje met alle data en kosten van de uitstapjes in de komende maand.

Op 13 juni 2012 konden 60-plussers uit Roodeschool en Uithuizermeeden hun gezondheid checken.

U woont in Roodeschool of Uithuizermeeden, bent tussen de 60 en 75 jaar en wilt graag weten hoe het met uw gezondheid is? Doe dan woensdag 13 juni de gezondheidscheck, die u gratis door de Gemeente wordt aangeboden. Aanmelden is niet nodig. Wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Groningen staan klaar om bijvoorbeeld uw bloedglucose en bloeddruk te meten en een diabetesrisicotest te doen. Ook is er aandacht voor uw slaap- en voedingspatroon, uw algemene conditie en mate van bewegen. U vertrekt weer met een persoonlijk en professioneel gezondheidsadvies.

Op de koffieochtend van 27 maart was Margreet Bakker, consulent bij MEE Groningen, te gast bij ons. MEE Groningen ondersteunt alle mensen met een handicap of een beperking bij alle dingen waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben. Voor jong en oud, voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers en mantelzorgers. Zij doen dit gratis en zonder doorverwijzing. Ook  de MEE-bus en de samenwerking met andere organisaties waaronder gemeenten, kwam ter sprake .

†  Jaap Kammenga

Op de dag waarop hij de voorzittershamer zou overdragen, hebben wij met verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter, Jaap Kammenga. Lees verder>>>>>>>>>>>

Marian Otter van de Gemeente Eemsmond vertelde op de koffieochtend van 28 februari   over  de verschillende voorzieningen vanuit de WMO op het gebied van verkeer/(voort)bewegen. Men kan denken aan: 

bullet

invalidenparkeerkaart

bullet

mobiliteitspas

bullet

valys

bullet

een scootmobiel

bullet

rolstoel

bullet

driewielfiets

 Annet Been van TSN Thuiszorg Groningen liet ons aan de hand van een presentatie iets zien over een speciale training met de scootmobiel,  waar men leert omgaan met wat een scootmobiel allemaal kan en met de situaties die men in het dagelijks leven en in het verkeer kan tegenkomen.

Klik hier voor het programmaboekje van maart  van de BoodschappenPLUSbus.

Blij verrast was de heer Piet Kuiper van de BoodschappenPlusBus  op donderdagmiddag 26 januari j.l. dat hij al ruim veertig belangstellenden bij de Steunstee  iets kon vertellen over de BoodschappenPlusBus.  De Steunstee in Roodeschool had aan de ASWA in Appingedam gevraagd informatie te geven over deze dienstverlening die de Gemeente Eemsmond ook aan 55+ers gaat aanbieden.  Uitstapjes zoals tuin- en winkelcentra, markten, rondritten, bronnenbad, musea, ergens ontbijten, lunchen of dineren enz. Samen met een vrijwillige begeleider(ster) en chauffeur worden deze uitstapjes ondernomen. De deelnemers worden van huis opgehaald en ook weer thuisgebracht. De rollator kan altijd mee want in de bus is plaats voor opvouwbare rolstoelen en/of rollators. Elke maand is er een nieuw programmaboekje, dat kan worden aangevraagd bij de ASWA (tel 0596-623315) of bij de Steunstee(tel.0595-415507). Thuis kan men kiezen en de keuze moet telefonisch aan de ASWA  worden doorgeven. Op de afgesproken tijd staat de BoodschappenPlusBus dan voor de deur. De kosten van de uitstapjes, die relatief laag zijn, staan ook altijd in het programmaboekje. Nadat de heer Kuiper nog een aantal vragen had beantwoord werd hij door de Steunstee bedankt. Hij kreeg een mooie pet met de naam en het logo van  de BoodschappenPLUSBus overhandigd , die de Steunstee voor dit heugelijke feit had laten maken.  De Steunstee en de Ouderbonden hadden namelijk al jaren aandacht gevraagd bij de Gemeente voor  deze dienstverlening.  Klik hier voor de foto's

De Boodschappenplusbus is een geweldig initiatief en een mooie manier om er weer eens uit te zijn, andere mensen te ontmoeten en thuis te komen met prachtige verhalen!!

Sportfunctionaris Marleen Reenders (Huis van de Sport) was 24 januari te gast op de koffieochtend in de Steunstee. Zij vertelde ons iets meer over het project van de gemeente Eemsmond en de fittest van 6 februari in Roodeschool. Sport mee met Groningers Actief! Project in de gemeente Eemsmond voor alle inwoners van 63 tot 75 jaar. De gemeente Eemsmond organiseert vanuit het project Sportdorp Uithuizermeeden en Roodeschool (beweeg)activiteiten voor 63- tot 75- jarigen die onvoldoende bewegen. Alle inwoners van de gemeente hebben afgelopen tijd een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd om mee te doen aan het project.

Op de koffieochtend van 22 november vertelde Monica  Blom iets over de vrijwillige thuishulp en hoe dit is geregeld in de gemeente Eemsmond, wie er gebruik van kunnen maken, welke plannen er zijn en ook welke bijdrage vrijwilligers hierin hebben. Renske Delamore-van der Veen vertelt namens de VrijwilligersVacatureBank Eemsmond over vrijwilligerswerk en het steeds groter wordende belang hiervan. Wat is er allemaal te doen in Eemsmond en wat is de rol van de vacaturebank.

Op de koffieochtend van 25 oktober waren Sjaak Verster en Franklin Roos van de “Dementheek”uit Leek te gast. De Dementheek  ‘Voor ik vergeet is een uitleen- en adviescentrum, bedoeld voor mensen met geheugenproblemen. Men kan er spellen lenen, met name aangepaste spellen voor o.a. geheugentraining. Verder kan men er voorlichtingsfilms huren, maar ook nostalgische films over vroeger. Er is zelfs een duofiets te huur. Ook hebben ze  boeken over de zorg voor dementerenden en is er een uitgebreide map te raadplegen vol met talloze aangepaste vakantie- en recreatiemogelijkheden. Ook is er een map met productinformatie over aangepaste producten voor mensen met geheugen problemen. Al deze zaken zijn ook te bekijken op hun website www.dementheek.nl Ook het huren kan via de website of de telefoon. Ook  vertelden zij over de functie van al die materialen. Op deze manier kun je o.a. gemakkelijker in gesprek komen met mensen die aan dementie lijden. Ook de website van Michel Koene www.michelkoene.nl is in dit kader een bezoekje waard.

Wilt u meer weten over dit onderwerp op de Steunstee is informatie beschikbaar

Zoals beloofd zouden we ons best  doen een vervolg te zoeken op de cursus  ‘In Balans’.Dat is gelukt samen met het Huis van de Sport en de Gemeente (100% Fit) in de vorm van MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).  MBvO staat voor actieve ontspanning, samen met leeftijdsgenoten, gericht op behoud van gezondheid en conditie. Gelukkig zijn de ouderen van nu er steeds vaker van overtuigd dat lichamelijk actief zijn een steentje bijdraagt aan hun gezondheid. Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor jong en oud. Iedereen heeft daar in het dagelijkse leven plezier van. En je bent nooit te oud om in beweging te komen. Bovendien is het heel gezellig om samen te bewegen en een kopje koffie te drinken. De groep is op 18 oktober van start gegaan in de grote zaal van het Dorphuis.  Om 14 .00 uur is de zaal open.  De  docente is Louwine Bulthuis. Zij is speciaal hiervoor opgeleid en  zorgt ervoor dat iedereen in zijn of haar eigen tempo beweegt en niet meer dan dat men aankan. Mensen hoeven niet in sportkleding te komen. Zolang ze zich maar prettig voelen in wat ze aan hebben, alleen graag schoenen met platte zolen.

Wilt u meer weten over deze vorm van bewegen, mail of bel ons of kom langs!

Op woensdag 14 september hield de  Steunstee Roodeschool  een open middag  voor jong en oud , met als  thema ‘ Kom in Beweging’. Dit thema  zal ook gedurende het komende seizoen  als een rode draad door alle activiteiten lopen.

Een greep uit het programma

bullet Wii Fit spelen
bullet Kennismaken met de Loopfiets (voor jong en oud)
bullet Leuke kinderactiviteiten
bullet Informatie ’Wat doet de Steunstee’
bullet Wegwijs op de computer

De middag werd georganiseerd  in samenwerking met het Huis van de Sport Groningen en alle organisaties die bij de Steunstee betrokken zijn.  Het Huis van de Sport kwam  o.a. met de Spelcomputer de Wii. Wii Sports is een computerspel waarbij met een afstandbediening in de hand onder andere tennis, bowlen en golf gespeeld kan worden. Verdere medewerking werd verleend door de Fietswinkel Roodeschool en  was  er informatie verkrijgbaar over de Steunstee-activiteiten en de inloop-spreekuren.

Verder werd aandacht besteed aan het gereedkomen van de Jeu de Boulesbaan. De Gemeente en de Woningstichting Wierden en Borgen  waren  hierbij uitgenodigd.  Ook de Rabobank was  in het kader van het computeronderwijs aanwezig .

Op  29 juni hebben  we het seizoen afgesloten met een gezellige spelletjesmiddag. Deze keer in de grote zaal van het Dorpshuis. Er kon zowel binnen als buiten gespeeld worden. Buiten uiteraard  Jeu de Boules en Molka . Binnen in de zaal  kon gesjoeld en gekaart  worden. Ook was er een tafel neer  met allerlei gezelschapsspelletjes zoals:  Mens erger je niet, Domino, Scrabble en Rummikub.  
Op de koffieochtend van  28 juni kwam de  Ambulancedienst  iets vertellen over hun werk. De kans voor mensen die nog nooit  in een ambulance gelegen of gezeten hadden!!  Want er kwam ook een echte ambulancewagen.  Hoe het binnenin de wagen allemaal werkte, werdeveneens uitgelegd.

Op de  koffieochtend van 24 mei  werd aandacht besteed aan “ Succesvol ouder worden en kwaliteit van leven”.

Wat is succesvol ouder worden? Deze vraag is nooit eerder zo belangrijk geweest, want nooit eerder in de geschiedenis werden zoveel mensen zo oud. Ouder worden is niet hetzelfde als met pensioen gaan of het bereiken van een bepaalde leeftijd, zoals 65 jaar. Het is een proces dat het hele leven duurt. Succesvol ouder worden is heel goed te beïnvloeden.  Wycher van den Bremen, van Welnis Preventie, vertelde hierover. Wat  u zelf kunt doen om klachten op latere leeftijd te voorkomen. Hoe slagen wij er in,  om, soms ondanks beperkingen, succesvol oud te worden? Wat is het geheim? Of is er geen geheim?

Op 9 maart is er een film- en diamiddag gehouden. Oude beelden rond de jaren vijftig  en dia's  van kaarten en foto's werden  getoond.

Op 22 maart werd de koffieochtend van de Steunstee gehouden  in de grote zaal van het Dorpshuis. Het OV-Bureau Groningen Drenthe gaf om 10.00 uur voorlichting over OV-chipkaarten. 

Zo langzamerhand kan er op steeds meer plaatsen en bij steeds meer vervoersbedrijven gereisd worden met de OV-chipkaart. Over een tijdje is dit het enige vervoersbewijs voor het openbaar vervoer in Nederland. Of u nu met de tram, de trein, de bus of de metro reist.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd uitgelegd hoe u met de OV-chipkaart reist en werd er ingegaan op de meeste vragen. Aan bod kwamen ondermeer de soorten OV-chipkaarten, het opladen en het in- en uitchecken.

Gratis rollatorcheck in de Steunstee

De Steunstee  organiseerde samen met HCNON  op donderdagmiddag  26 februari een rollatorcheck. Een goed werkende rollator is belangrijk voor de veiligheid. Een vakkundige monteur van HCNON  stelde  de rollators opnieuw af  en kleine reparaties  werden ter plekke uitgevoerd. Werd de rollator afgekeurd, dan ontvingen mensen die bij Menzis verzekerd zijn direct een nieuwe of er werd een afspraak gemaakt om de nieuwe rollator thuis te bezorgen. Ook kreeg  men advies over het juiste gebruik van de rollator. Hierdoor kunnen allerlei klachten en ongelukken worden voorkomen. Verder was  HCNON aanwezig met kleine hulpmiddelen.

Deze rollatorcheck werd gratis aangeboden en voor elke bezoeker stond een kopje koffie of thee klaar.

In het kader van de opening van het Plein50pluS  op 31 augustus  werd  aan de bezoekers een gezondheidscheck aangeboden. Het was een zeer gezellige middag met veel belangstelling. 

 

Plein50pluS is een  spreekuur voor vijftigplussers waar u terecht kunt met al uw vragen over gezondheid en welzijn. Klik hier voor de folder!

Jeu de Boules spelen?

Vanaf 7 juli kan er op de oneven weken op woensdagmiddag  vanaf 14.00 uur gespeeld worden op de baan bij de Steunstee. Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar.

Startsein officiële bouw Westerdijkstraat in Roodeschool

Woensdag 30 juni was het zover. De officiële start van de bouwwerkzaamheden van de nultreden- woningen aan de Westerdijkstraat in Roodeschool.
Dit gebeurde op feestelijke wijze, met en door  bewoners, met toespraken van o.a.:  de heer Kramer van Wierden en Borgen, burgemeester van Beek en Luit Spijk, voorzitter Dorpsbelangen..
De Heer B. P. Til (bewoner Westerdijkstraat) onthulde, bijgestaan door de Burgemeester, het bouwbord. Klik hier voor de foto's

Op 31 maart 2010 werd een Voorlichtingsmiddag over  Seniorenhuisvesting in Roodeschool gehouden, georganiseerd door Woongroep Marenland en de Steunstee. De Heer van der Staay, Woongroep Marenland kon een groot aantal belangstellenden welkom heten. Klik hier om het hele verslag te kunnen lezen

Egbert Clevering †

In de vroege ochtend van 12 april is zeer plotseling overleden onze zeer gewaardeerde bestuurslid  Egbert Clevering.

Vanaf  9 september 2003 was hij betrokken bij de  werkgroep die als opdracht van de Gemeente had het realiseren van een Steunstee in Roodeschool. Sinds 28 december 2005 maakte hij deel uit van het bestuur. Hij heeft zich al die jaren met grote toewijding ingezet voor de Steunstee in Roodeschool. Zijn betrokkenheid bij de leefbaarheid in het dorp was een voorbeeld voor iedereen.

Wij zullen zijn inbreng zeer missen.

Themamiddag  op 21 april 2010

Doel van deze  middag was  verschillende leeftijdsgroepen (van peuters tot senioren) bij elkaar te brengen. De middag was het resultaat van gebundelde krachten van de verschillende samenwerkende organisaties in de Steunstee en daarnaast wilden we d.m.v. deze middag meer bekendheid geven aan de Steunstee en de organisaties die daarbinnen werkzaam zijn.

En niet in de laatste plaats wilden we mensen informeren over taal, lezen en schrijven. De kracht en de mogelijkheden daarvan.

Aan de Westerdijkstraat in Roodeschool wordt binnenkort gestart met de bouw van zogenaamde nultrede woningen. Woningstichting Wierden en Borgen heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend bij de gemeente Eemsmond voor de bouw van 10 nultrede woningen. Deze woningen worden gebouwd aan de noordzijde van de Westerdijkstraat, op de locatie waar voorheen 18 huurwoningen stonden. Lees verder>>>>

Op de Koffieochtend van   dinsdag 23 februari hebben we aandacht besteed aan

“De ziektekosten aftrek in uw belastingaangifte”

Vorig jaar is er veel te doen geweest rond de aftrek van buitengewone uitgaven. In de media verschenen berichten dat deze aftrek helemaal zou verdwijnen. De aftrek is inderdaad versoberd. Toch kunt u nog wel degelijk zogenoemde specifieke zorgkosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. We laten zien welke kosten nog opgevoerd kunnen worden in de aangifte en ook besteden we aandacht aan de eigen bijdrage WMO/AWBZ.  Een lijst met aftrekbare kosten kunt u afhalen op de Steunstee.

Op de koffieochtend van 26 januari was MEE te gast.  Zij vertelden over de “Veranderingen in de AWBZ”. Sinds 2009 is het moeilijker om begeleiding te krijgen uit de AWBZ. Aangescherpte indicaties leiden ertoe dat veel mensen minder hulp krijgen. Van de mensen die minder zorg krijgen, ervaren vier op de tien personen knelpunten. Zij kunnen zelf de hulpvraag onvoldoende opvangen en vrezen dat hun zelfstandigheid in de knel komt of dat zij vereenzamen. Ook is men bang dat mantelzorgers te zwaar worden belast.

MEE Groningen biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor jong en oud. Voor direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers. De dienstverlening is gratis, onafhankelijk en kortdurend. 

De Steunstee kan terugkijken op een mooi feest ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. We wilden een ontspannen programma, genieten van leuke en gezellige dingen. Een onverwacht bijzonder moment, spontane ontmoetingen. We  hebben vele positieve reacties gehad op de activiteiten. Wij zijn er trots op dat we dit hebben kunnen doen en hopen nog veel van dit soort momenten met elkaar te mogen beleven. We willen graag een paar partijen enorm bedanken: Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen en alle ondernemers uit Roodeschool en omgeving, vrienden van de Steunstee en bewoners die het mogelijk maakten dat wij dit soort activiteiten konden organiseren.  

Nieuw is met ingang van 1 oktober  2009 op iedere dinsdag van 9.00 - 10.00 uur het inloopspreekuur VOOR OPVOEDINGS- EN GEZINSVRAGEN 0-19 JAAR van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.  Lees verder>>>>>

Op 19 januari van 9.00 - 10.30 uur organiseren Janet Venhuizen en Zwantine Nijmeijer een koffieochtend voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar.

Onderwerp: Regels en grenzen stellen in uw gezin.

Van 1 oktober 2009 houden Titia Bolhuis, ouderenadviseur en Monica Blom, mantelzorgondersteuning, hun gezamenlijk inloopspreekuur in de Steunstee. Iedereen, woonachtig in de gemeente Eemsmond, is van harte welkom. Om 9.30 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom voor een praatje, ontmoeting en een stukje gezelligheid. Vaak wordt vanaf 10.00 uur een actueel thema behandeld. Er is ook tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek, als u bijvoorbeeld vragen hebt op het terrein van wonen, welzijn of zorg of u kunt wel hulp gebruiken bij het regelen van zorg en hulp of u gewoon uw verhaal kwijt wilt.

Een nieuw adres!!

Voorheen was de website van de Steunstee alleen te bereiken via het adres met de toevoegingen nl.eu.org. Dit is vanaf heden niet meer het geval. De toevoeging maakte het toch een stuk lastiger om de link te onthouden. Iedereen zal nu niet al teveel moeite meer hebben om de domeinnaam www.steunstee-roodeschool.nl te kunnen onthouden.

Donderdag 27 maart  was weer de jaarlijkse certificaatuitreiking van de computerlessen in de Steunstee in Roodeschool. Ongeveer 70 mensen van  de beginners, gevorderden, internet en email en als laatste de Powerpointgroep gaven acte de présence. Lees verder>>>>>>>>>.

Naar de foto's.

bedankt

Ook  het SNS Fonds Eemsmond gaf ons een financiële  bijdrage voor de computercursussen. Het bestuur is het fonds hiervoor zeer erkentelijk. Mede dankzij deze giften zijn wij in  staat nieuw materiaal aan te schaffen om aan de vraag naar cursussen te voldoen.

Dankzij een bijdrage van de RWE voor aanschaf van een lescomputer kan iedereen  nu  geplaatst worden voor de computercursussen.  

Aangepaste vakanties

Bijna iedereen heeft er wel eens behoefte aan om voor korte of langere tijd er even tussenuit te gaan. Een verre tropische reis, een paar dagen uitwaaien aan zee … verandering van omgeving geeft ontspanning en energie. Voor de meeste mensen iets vanzelfsprekends. Vrije dagen regelen bij de baas, spaar- en vakantiegeld  Lees verder>>>>>>>>>>>>>

KLUSSENDIENST VAN START.

Veel mensen kunnen wel wat hulp gebruiken bij verschillende klusjes in en om het huis. Dat kan zijn omdat men ouder wordt, of een beperking heeft, waardoor het hen zelf niet (meer) lukt. De regering wil graag dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zij wil ook graag dat iedereen zo lang mogelijk zelfredzaam is en kan blijven meedoen in de samenleving.Op de koffieochtend van maart was Kor Dijkstra van de nieuwe klussendienst “Klus& dienst” te gast.                        Lees verder >>>>>>>>>>>

Naar belgerinkel bij de Goliath

Mensen die  niet langer zelfstandig het huis uit kunnen, die geen vervoer hebben minder mobiel zijn, altijd afhankelijk zijn van anderen of even vlug met iemand de boodschappen doen, geven op de Steunstee wel eens aan dat het leuk zou zijn om een keer te winkelen op plekken waar je anders niet komt. Naar een vertrouwde plek waar je vroeger altijd kwam. Een praatje maken, na afloop nog een kop koffie. De Steunstee heeft daarom op zaterdag 22 december  voor een 8 tal mensen het vervoer voor het uitstapje naar de molen geregeld.  Iedereen was erg positief en gevraagd of er nog een vervolg komt. Een activiteit die  Steunstee graag in haar programma zou willen opnemen. De vraag is alleen hoe. Nu hebben we gebruikt gemaakt van de diensten van de Stichting Bejaarden Vervoer in de Gemeente Eemsmond. Kunnen we dat blijven doen? In het land zijn projecten met de Boodschappen Plusbus  van het Nationaal Fonds Ouderenhulp. In Oost Groningen gaat deze bus ook rijden in 4 gemeenten. Een mooi initiatief.

Gedurende de laatste weken van mei is er in de provincie Groningen op verschillende plaatsen en op uiteenlopende wijze aandacht besteed aan de campagne Herken Dementie. Lees verder>>>>

De simPC biedt de oplossing aan mensen, die denken met een gewone PC  niet overweg te kunnen.

Lees verder>>>>>

Op dinsdag 28 november  is in de Steunstee Roodeschool een informatieochtend gehouden over Mantelzorg en Mantelzorgondersteuning.  Lees verder>>>

Gelezen in de Ommelander Courant. Het laatste nieuws over het lokaal loket en  de Steunstee Roodeschool.

Klik hier

naar boven