Hoe zijn we begonnen
Home Wat doen we Waar vindt u ons Activiteiten Hoe zijn we begonnen Nieuwsbrief Andere organisaties Foto's Laatste nieuws Contact

 

Wat doen we
Waar vindt u ons
Activiteiten
Hoe zijn we begonnen
Nieuwsbrief
Andere organisaties
Foto's
Laatste nieuws
Contact

 

Rond 2000 zijn de projectgroep Samenhang Wonen, Welzijn en Zorg Eemsmond en de Stuurgroep Welzijnszorg Eemsmond bezig geweest met het ontwikkelen van initiatieven op het terrein van Ouderenbeleid.  Uit onderzoek dat toen verricht is, is gebleken dat ouderen vroegtijdig uit hun dorp wegtrekken, omdat het ontbreekt aan voorzieningen, men zich eenzaam en onveilig voelt en onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden voor hulp en zorg in de thuissituatie. De gemeente Eemsmond is vervolgens in samenwerking met het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) in mei 2003  gestart met de voorbereiding voor het opzetten van een steunpunt in Roodeschool.   Organisaties werden uitgenodigd, geÔnformeerd over de bedoeling en mogelijkheden  en gevraagd het steunpunt mee op te zetten. Het ging in eerste instantie om organisaties, die ouderen in Roodeschool als cliŽnt hebben of de belangen van ouderen behartigen.

 

Doelstelling

Het realiseren van een steunpunt voor ouderen in Roodeschool met als hoofddoel: het creŽren van een situatie, waarin ouderen zo lang mogelijk op een prettige en een verantwoorde manier zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen dorp door:

                 de zorg en de dienstverlening een gezicht te geven

                 vraaggericht   te werken

                 het ontwikkelen van een structuur op het terrein van wonen, welzijn en zorg, waarin mensen beter hun weg kunnen vinden.

Op 15 mei 2003 werd  gekozen  voor het instellen van een werkgroep, met als leden vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties, om het īmodel Steunsteeī voor Roodeschool verder uit te werken.

  De werkgroep heeft zich beziggehouden met:

                 de voorlichting  aan alle ouderen in Roodeschool

                 de samenstelling van de werkgroep

                 de huisvesting , de toegankelijkheid, de naamgeving en de inrichting van het steunpunt

                 de mogelijke functies van het steunpunt:

                           dienstverlening,

     ∑                 verwijzen en bemiddelen

     ∑                 ďde ogen en oren van het dorpĒ

     ∑                  sociale functie

                  de bezetting van het steunpunt

                  de financiŽn (eenmalig en structureel)

                  behoeftenonderzoek

                  sociale kaart

                  training/scholing vrijwilligers

                  huisvesting van ouderen in Roodeschool  

           en het beheer van de Steunstee in de toekomst

naar boven